Bijna Dood Ervaring BDE - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bijna Dood Ervaring BDE

De Columns > Paranormaal
Bijna dood ervaringen krijgen steeds meer aandacht.
Deze ervaringen lijken veel op de mystieke ervaringen die mij overkomen


B.D.E  Bijna Dood Ervaring

Bijna dood ervaring

Een van de meest opvallende verschijnselen, waar we de laatste jaren veel van horen is de 'bijna dood' ervaring. Mensen uit allerlei culturen en van verschillende levens overtuigingen maken er melding over deze heel speciale ervaring.
Enkele weken geleden kwam een man, een ex militair, bij mij in de praktijk
Die vorig jaar een hartaanval kreeg.
In het ziekenhuis moest deze man gereanimeerd worden omdat er sprake was van een hartstilstand.
Tijdens deze behandeling had deze, heel rationele, ex- militair een heel speciale ervaring, zoals hij het zelf noemde.

'Weet U mijnheer Zitman', zo begon hij zijn verhaal,
'Als ik vroeger over zoiets had gehoord had ik gedacht dat het allemaal onzin is'. 'Ik herinner me nog dat ik op die behandel tafel lag en enorme pijn in mijn borst had'. 'Het leek net of er een groot blok beton op mijn borstkas lag'. 'Toen ineens viel alles van me af, en had ik het gevoel dat ik bij mijzelf weggleed'.
'Het werd heel licht om mij heen, en ik bevond mij in een mooi open landschap, een weiland met veel bloemen en een schone sereniteit'. 'Er waren ook nog andere mensen, denk ik, maar echt gezien of herkend, heb ik niemand'.
'Ik voelde me daar zo heerlijk, alles was gewoon goed.
En ineens werd ik teruggetrokken naar mezelf, op die behandeltafel, en was de angst en de pijn er weer'.

'Even later gebeurde het weer.
'Weer dat landschap, weer dat heerlijke gevoel.
Achteraf bleek ik een tweede keer werd gereanimeerd'.
'Maar nu zweefde ik verder, naar een licht wat aan het einde van het landschap was.
Hoe dichter ik bij het licht kwam hoe beter het was,
Ik voelde dat de licht God is'. '
Maar ja, ik werd weer teruggetrokken.
Anders had ik hier niet gezeten hè', zei hij met een brede grijns op z'n gezicht.
Achteraf bleek ik een tweede keer werd gereanimeerd'.

Alsof je een jas uitdoet

'In het begin was ik heel kwaad,
Tegen de arts heb ik nog gezegd dat hij me beter had kunnen laten gaan.
Maar ja, dan zie je je vrouw en kinderen
Dan is het toch wel mooi dat je er nog bent'.

'Heeft het uw leven veranderd?'
'Ja kijk, bang voor de dood ben ik niet meer, en ik zeg tegen anderen ook wel dat de dood niet het einde is'.
'Ik ben gevoeliger geworden, zachtaardiger denk ik'.
'Ik ben m'n hele leven militair geweest,
Het leger is toch een macho cultuur, stoere jongens, ferme knapen'. 'Dat is een houding, die je gewoon overneemt als je in het leger komt. 'Ja, en die houding heb ik wel laten vallen, en nu krijgt mijn gevoel een kans'.
'Weet U mijnheer Zitman, in die andere wereld, die na dit leven komt, heb je niets aan je gedachten.
Het is een gevoelswereld, en denken is er gewoon niet.
Je bent een voelend wezen, zonder stoer gedrag, zonder kennis, zonder denken en zonder geloof,
Dat alles blijft achter.
Je stapt uit je zelf, alsof je een jas uitdoet.

De smaak van Honing

Tot zover de bijna dood ervaring van deze exmilitair.
Het is een belevenis die door velen anderen wordt gedeeld.
Toch is het niet zo dat dit soort ervaringen alleen is weggelegd voor mensen die op het randje van de dood staan.
In alle tijden en in alle culturen zijn er mystici geweest die deze ervaring hadden zonder dat er sprake was van een naderende, lichamelijke dood.
Deze mystici vertellen hoe ze ervaringen hadden met dit licht, gepaard met een niet te beschrijven heerlijkheids gevoel,
En een kracht die door het verstand niet te begrijpen is.
De regelmatige lezers van deze column weten dat dit soort ervaringen mij zelf van jongs af aan overkomen.
Eigenlijk zijn het gnostische ervaringen, zoals het wel genoemd wordt,
Ofwel ontmoetingen met dat wat we God kunnen noemen.
Zoals ik al stelde zijn deze ervaringen eigenlijk niet onder woorden te brengen.
Op de tv zag ik onlangs een mysticus die het vergeleek met de smaak van honing.
Aan iemand die nog nooit honing heeft geproefd
Is het niet uit te leggen hoe honing smaakt.

Voor mensen die de smaak van honing kennen,
Zijn maar een paar woorden nodig om deze ervaring te beschrijven.
Ontmoetingen met Dat wat we God kunnen noemen.
Er zijn in alle tijden mensen geweest die hun toehoorders aanspoorde om hun leven zo te veranderen dat ze deel kunnen hebben aan dit wonderbaarlijke.
Jezus, Boeddha en Mohammed, om maar een paar hele grote namen te noemen, hebben er een hele leer voor ontwikkeld.
Ze spraken met hum toehoorders.
Allen vanuit hun eigen cultuur en met de woorden van hun eigen tijd.
Helaas hebben velen, deze soms verschillend lijkende lessen, gebruikt om een strijdpunt van te maken.
Ze gebruiken de lessen dan om een persoonlijke strijd te voeren,
Met alle ellende van dien.
Het zou beter zijn om de woorden van deze mensen te gebruiken
Om zelf achter de smaak van honing te komen.


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu