Verwachtingen - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verwachtingen

De Columns > Meditatie
Verwachtingen wie heeft ze niet ?
Wanneer we zien wat onze verwachtingen kunnen aanrichten, kunnen we ze dan loslaten of juist gebruiken


Verwachtingen

Er was eens een arts die na een bloed onderzoek kon vaststellen hoe lang men nog te leven heeft.
Dit kon hij bijna tot op het uur nauwkeurig voorspellen, en omdat hij nog nooit gefaald had met zijn uitspraken was hij heel beroemd geworden en kreeg hij vele verzoeken voor zo'n onderzoek.
Op een dag zaten er twee mannen in zijn wachtkamer die wilde weten hoe lang ze nog te leven hadden, ze waren rond de 40 en zagen er zo op het oog heel gezond uit.
De eerste man kreeg van de arts te horen dat hij nog dertig jaar, twee maanden en zeven dagen te leven had. De man schrok, "dan wordt ik maar net zeventig", dan moest er nog wel wat gebeuren. Als een gebroken man verliet hij de arts. Hij ging hard aan het werk om zijn zaakjes klaar te krijgen, een erfenis voor de kinderen moest er komen, zijn vrouw moest goed achter blijven, en hij deed veel "goede werken" om een goede indruk achter te laten.
Ook werd hij lid van het kerkbestuur, want met zo'n naderende dood moest het leven wat hierna kwam verzekerd zijn.
Toen zijn tijd gekomen was, liep hij stad en land af naar dokters die hem beloofde dat zijn leven nog wel te rekken viel.
Op de voorspelde dag stierf hij aan een lang slepende ziekte, zoals men dat wel noemt.

De andere man die bij hem in de wachtkamer zat kreeg van de arts te horen dat hij nog één dag te leven had. De man bedankte de arts hartelijk, "fijn dat ik het weet", sprak hij en spoedde zich naar huis alwaar hij een geweldig feest organiseerde voor die avond.
Al zijn vrienden waren er en er werd heerlijk gegeten, gedronken en gedanst, waarna hij al zijn bezittingen weg schonk aan wie ze maar hebben wilde.
Toen zijn tijd gekomen was, zat de man voldaan in zijn gemakkelijkste stoel met belangstelling te wachten op dat wat komen zou.
Met een voldane glimlach op zijn gezicht stierf hij.

Verwachtingen worden Werkelijkheid

Voor de meeste mensen is kanker het zelfde als dood gaan, maar kanker is een ziekte waaraan je weliswaar kunt sterven, maar waar van je kunt genezen. Velen vinden dat kanker iets is dat zo maar toeslaat en waar verder niets aan te doen is, maar het natuurlijke afweersysteem van het eigen lichaam is de doodsvijand van de kanker, ongeacht de oorzaak ervan.
Medische behandeling van artsen en ook de alternatieve geneeswijze hebben weinig effect op kanker en hebben veel negatieve bijwerkingen, wordt vaak beweerd.
Maar, al deze behandelingen kunnen het afweer systeem steunen en de strijd tegen de kanker helpen winnen.
Zo zien we dat er veel negatieve verwachtingen zijn rondom kanker, en de menselijke geest zit nu eenmaal zo in elkaar dat hij zal streven verwachtingen waar te maken.
Kunnen we deze negatieve verwachtingen dus ombouwen naar een positiever verwachtingspatroon dan hebben we een bijzondere kracht aangeboord die een waardevolle bondgenoot zal zijn in onze strijd om een ziekte, zelfs een ziekte als kanker te overwinnen.

Positieve Beïnvloeding

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat patiënten die positief tegenover hun behandeling staan, met de verwachting dat deze zal helpen, beter reageren op de voorgeschreven medicijnen en andere behandelingen. Dat een positief verwachtingspatroon opzienbarende resultaten te weeg kan brengen blijkt wel uit het volgende.

Aan het begin van een schooljaar nam men in achttien klassen van basisscholen een intelligentie test af. De onderzoekers vertelde de leerkrachten dat de test zou uitwijzen welke kinderen rijp waren voor een intellectuele bloeiperiode. In werkelijkheid werden op volkomen willekeurige wijze de namen van twintig procent van de leerlingen aan de leerkrachten opgegeven met het verhaal dat deze kinderen het komend jaar een opvallende vordering zouden maken. Na achttien maanden bleek uit IQ testen dat deze kinderen opvallend hoger scoorde dan voorheen en dan de kinderen die niet tot de twintig procent "bloeiers" behoorde.

Wat was er gebeurd? Uit onderzoek is gebleken dat het verwachtingspatroon dat onderzoekers hadden geschept door de leerkrachten zelf werden waargemaakt. Onbewust werden de zogenaamde "bloeiers" anders behandeld dan de andere leerlingen. De leerkrachten werden gevoeliger voor de verrichtingen van deze leerlingen, leerde hen ingewikkeldere zaken en gaven hen meer gelegenheid tot reageren. Deze bevindingen zijn van belang omdat zij aantonen dat andere verwachtingen onbewust tot gedragsveranderingen leiden, en daarmee dramatische veranderingen in het uiteindelijke resultaat te weeg kunnen brengen.

Gebed en verwachting

Wanneer men dus bij een ziekte, maar ook bij andere problemen tot de overtuiging kan komen dat het allemaal goed komt, boort men een sterke positief werkende kracht aan.

Christelijke mensen zullen zeggen: "Wij leggen onze problemen door gebed in de handen van Jezus, wij hebben al deze praatjes niet nodig".
Toch gaat het hier niet alleen om het bidden, dat is een onderdeel van de vraag om hulp, het belangrijkste is dat men er van overtuigd is dat de hulp ook werkelijk komt.
Dan is éénmaal bidden genoeg, dan kan men de overtuiging hebben dat het allemaal voor elkaar komt. Dan zal uw geloof, ofwel uw vertrouwen, bergen verzetten!

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan zult u zeggen, maar aan de andere kant zijn de meeste mensen wel in staat allerlei negatieve verwachtingen te creëren, dus dan kan het positieve ook!
Een mens wordt wat hij denkt dat hij is, en wanneer we ons een beeld van onszelf voor houden waar in we gezond en sterk zijn, zullen we dat ook zeker worden.

Superkracht of Suggestie

Wanneer we medicijnen moeten slikken, of wanneer we middelen uit de natuurgeneeswijze gebruiken, kunnen we de werking van deze middelen doeltreffender maken door ons voor te stellen hoe ze werken.
Stelt u voor dat uw afweersysteem een leger is van witte soldaten die tegen de zwarte indringers vechten.
De middelen die u gebruikt geven het witte leger superkracht, en met gemak schakelen ze de zwarte legers uit, en maken ze wit.
Dit gebeurd er ook in werkelijkheid als U uw voorstellingsvermogen, en daarmee de kracht van de geest gebruikt.
Suggestie zullen sommigen zeggen, maar dan moet ik U er wel op wijzen dat suggestie voor vele wetenschappers weliswaar een groot mysterie is, maar ook een niet te onderschatte kracht. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu