Het verhaal van Marja - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het verhaal van Marja

De Columns > Praktijkverhalen
Het verhaal van Maja is een verhaal dat ik op verzoek opschreef voor de Paravisie


Het Verhaal van Marja


Samen met haar moeder komt de jonge vrouw, die een af­spraak met me heeft gemaakt mijn behandelkamer binnen. Marja, zo zullen we haar hier noemen, heeft haar klachten en alles wat ze me verder wil vertellen op papier gezet, "Om niets te vergeten" zoals ze het zelf zegt.

"Ik heb last van zenuwen en dat gaat op mijn maag liggen. Mijn benen verkrampen, die gaan dan spontaan trillen en gek doen", begint Marja haar verhaal. "Voor de ongesteldheid is het vreselijk, dan vlieg ik bijna tegen de muur op van angst. Wanneer de ongesteldheid over is, dan gaat het langzaam weer over". In Marja haar ogen verschijnen tranen die langzaam over haar wangen naar beneden lopen als ze verder gaat met haar verhaal. "Voor mijn ongesteldheid heb ik anderhalve week dat ik bij mijn man en alles weg wil. Maar ja, later denk ik daar weer anders over, mijn stemmingen zijn dus nog al wisselend". Dan komt er een hele beschrijving van de behandelingen die ze onderging met anti depressie middelen en haar bezoek aan een psychiater. "Er was een middel bij waardoor mijn seksuele gevoelens totaal verdwenen", vertelde Marja mij. "Ik werk nu wat in deeltijd", besluit ze haar verhaal "maar ik ben eigen­lijk tot niets meer in staat, ik voel me zo verschrikkelijk labiel. Ook voel ik me vreselijk eenzaam en heb ik afschuwe­lijke nachtmerries".

Hormonen de oorzaak

Nu is Marja niet de eerste vrouw die met deze klachten mijn praktijk in Oosterzee bezoekt. De problemen van vrouwen als Marja zijn mijns inziens geen psychische afwijkingen of ontre­gelingen die uit de psyche zelf voorkomt. Door de vele patiënten als Marja in mijn praktijk, die ik met goed resultaat heb behandeld, ben ik er van overtuigd dat de problemen voort komen uit een hormonale ontregeling. Met name de ontregelde functie van de hypofyse (hersens aanhangsel) die een uitermate belangrijke rol in het lichaam van de vrouw speelt.

Tal van functies, oa die van menstruatie, zwangerschap, lacta­tie (moedermelk vorming) worden geregeld door de hypofyse hormonen evenals de vruchtbaarheid. De hypofyse staat in zeer nauw contact met het emotioneel verwerkingscentrum in de hersenen. Naast de depressie die zich dan voordoen door de slecht werkende hypofyse is ook het biochemisch evenwicht in het lichaam ernstig ontregeld. Dat wil zeggen dat er sprake is van een te veel van een bepaalde stof en een te weinig van andere stoffen, waardoor veranderingen in het zenuwstelsel kunnen optreden.

Medische schoonheidsfout

Veel vrouwen die aan de gevolgen van de slechte werking van het hormoonstelsel lijden komen niet voor niets in een ellen­dige situatie terecht. Dit komt omdat ze in wezen dubbel lijden. Ze lijden op de eerste plaats onder de gevolgen van hun slecht werkend hormoonstelsel. Daarnaast hebben ze het heel moeilijk vanwege het feit dat ze vanuit de medische wetenschap en ook vaak van uit hun dagelijkse omgeving be­schouwd worden als psychisch gestoord. Deze vrouwen, waarvan Marja een voorbeeld is, zijn in de beginfase van hun aandoe­ning zeker niet gestoord. Maar, ze kunnen het door een ver­keerde medische benadering wel worden! Ik ben van mening dat de toediening van kalmeringsmiddelen en antidepressiva tot de medische schoonheidsfouten gerekend moeten worden omdat ze niets doen aan de oorzaak. Ze zullen de patiënte in kwestie uitsluitend dieper het dal in helpen, ondanks het feit dat je van zo'n kalme­ringsmiddel wel lekker rustig kunt zijn. Die psychische ontregeling is een symptoom, een gevolg van een lichamelijk probleem.

Oorzaken

In de jaren dat ik als paragnost/magnetiseur werk heb ik al vele vrouwen met allerlei problemen, die hun oorsprong in een slecht werkend hormoonstelsel hebben, kunnen helpen. Van overspannen vrouwen en postnatale depressies, tot problemen met hyperventilatie en vruchtbaarheidsproblemen. De vele geboorte­kaartjes die in mijn praktijk hangen zijn van dit laatste een sprekend bewijs. De oorzaak in het verstoorde hormoonstelsel moet gezocht worden in ons onvolledige voedselpakket en het gebruik van oestrogenen in oa de pil. Ook in het milieu komen steeds meer hormonen voor die tot ernstige verstoringen kunnen leiden. Dit is ook een van de oorzaken van het steeds slechter worden van de kwaliteit van het zaad van mannen. Ook geopathisch belaste vrouwen en mannen, zij die lange tijd op aard­stralen verbleven, vertonen een verstoring van het hormoon­stelsel.

De behandeling

Toen Marja de praktijk binnen kwam kreeg ik al direct de beelden die mij vertelde wat er met haar aan de hand is. "Ik heb altijd al gezegd dat het niet psychisch is", zei ze daar na. "Want eigenlijk wil ik graag opgewekt en normaal doen, maar ik ben er gewoon niet toe in staat. Het is echt ver­schrikkelijk dat ik soms van die nare buien heb en soms zo afwijzend tegen mijn man ben, maar ik kan er dan echt niets aan doen".

"Weet U", zei Marja mij, "Ik heb vaak grote wroeging over mijn gedrag en ik wil het zo graag anders". Marja kreeg van mij de speciale Hypo Tarwekiemoil mee en nog een kruiden mix om de spanningen wat op te vangen. Ook besloten we dat ik haar een tijdje als magnetiseur zou behandelen. In het begin behandelde ik haar één maal per week en na verloop van tijd nog slechts eenmaal per maand, in de week voor haar menstruatie. Al met al heeft het een half jaar gekost, en toen was Marja weer hele­maal in orde.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu