Overspannen en Hormonen - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overspannen en Hormonen

De Columns > specials
Special
Overspannen en hormonen

Deze special is samengesteld uit bewerkte en eerder verschenen publicaties van Jac Zitman.

.

Geestelijke en lichamelijke klachten en de Hormonen bij vrouwen

Een vrouw die gebukt gaat onder de gevolgen van een slecht werkend hormoonstelsel verkeert in een heel ellendige toestand. Niet alleen de vrouw zelf is uit haar gewone doen, maar ook de omgeving, met name het gezin kan behoorlijk ontregeld raken. Hele reeksen van misverstanden, ergernissen en ruzies kunnen binnen het gezin aan de orde komen omdat moeder en\of echtgenote te prikkelbaar, te nerveus, te depressief, te moe, kortom, helemaal niet zich zelf is. Er zijn verschillende "bij" namen voor de verstoring waar de vrouw onder gebukt kan gaan. Ik noem de postnatale depressie, de overgangsdepressie, maar ook PMS ofwel pre menstrueel syndroom, die zich voordoet in de periode voorafgaand aan de maandelijkse cyclus, en als laatste de depressies die zich laten gelden in de puberteit. Soms zie ik meisjes van nog geen 10 jaar oud in mijn praktijk die hier al last van hebben.

Al deze depressies zijn mijns inziens geen psychische afwijkingen of ontregelingen die uit de psyche zelf voort komt. Door de vele patiënten in mijn praktijk, die ik met goed resultaat heb behandeld, ben ik er van overtuigd dat de problemen voort komen uit een hormonale ontregeling. Met name de ontregelde functie van de hypofyse (hersens aanhangsel) die een uitermate belangrijke rol in het lichaam van de vrouw speelt. Tal van functies, oa. die van menstruatie, zwangerschap, lactatie (moedermelk vorming) worden geregeld door de hypofyse hormonen, even als de vruchtbaarheid. De hypofyse staat in zeer nauw contact met het emotioneel verwerking centrum in de hersenen. Naast de depressie die zich kan voordoen bij de slecht werkende hypofyse is ook het biochemisch evenwicht in het lichaam ernstig ontregeld. Dat wil zeggen dat er sprake is van een teveel van een bepaalde stof en een te weinig van andere stoffen, waardoor veranderingen in het zenuwstelsel kunnen optreden.

Veel vrouwen die aan de gevolgen van de slechte werking van het hormoonstelsel lijden komen niet voor niets in een ellendige situatie terecht, dit komt omdat ze in wezen dubbel lijden. Ze lijden op de eerste plaats onder de gevolgen van het verschijnsel en op de tweede plaats zullen veel vrouwen het daarnaast heel moeilijk hebben vanwege het feit dat ze vanuit de medische wetenschap en vaak ook vanuit hun dagelijkse omgeving beschouwd worden als psychisch gestoord. En juist dat laatste in mijns inziens absoluut niet het geval. Deze vrouwen zijn in de beginfase van hun aandoening absoluut niet psychisch gestoord, maar ze kan het door een verkeerde medische benadering wel worden.

Ik ben van mening dat de toediening van kalmeringsmiddelen en antidepressiva tot de medische schoonheidsfouten gerekend moeten worden omdat ze niets doen aan de oorzaak. Ze zullen de patiënte in kwestie uitsluitend verder het dal in helpen, ondanks het feit dat je van zo'n kalmeringsmiddel wel lekker rustig kunt zijn. Als een vrouw steeds maar aangesproken wordt op grond van haar psychische ontregeling, wordt het waarschijnlijk alleen maar erger. Die psychische ontregeling is uitsluitend een symptoom, een gevolg van iets dat zijn oorsprong elders heeft. Als je een vrouw blijft "doorzagen" op grond van die symptomatische verschijnselen zal ze zich steeds onmachtiger gaan voelen. Want eigenlijk wil ze wel normaal en opgewekt doen, maar ze kan niet. Ze wil zich dolgraag fit en gezellig gedragen maar ze is er gewoon niet toe in staat. Ze vindt het verschrikkelijk dat ze van die nare buien heeft, soms zo afwijzend is naar haar echtgenoot en kinderen, maar ze kan er niets aan doen, en leeft vaak met grote wroeging, wat weer tot allerlei angsten e.d. kan leiden. Praten over de problemen heeft vaak geen zin, en dat doe ik in eerste instantie ook niet met deze patiënten, omdat ze zelf niet in staat zijn hun gedachten op een rijtje te krijgen en de problemen op te lossen. De gedachten gaan maar door, als een niet te stoppen stroom en praten heeft geen zin tot het hormoonstelsel weer goed werkt.
Allerlei zaken uit het verleden zie je tijdens zo'n periode dan ook weer te voorschijn komen, en verdwijnen als alles weer goed werkt, zonder veel gepraat.

De psychiater dr.Hoes heeft het biochemische mechanisme, volgens welke dit alles tot stand komt, beschreven als het subklinisch pellagra. Hij komt tot een indrukwekkende rij van verschijnselen, die direct in relatie gebracht kunnen worden gebracht tot symptomen van verstoringen van het hormoonstelsel. Dr.Hoes geeft de volgende opsomming van symptomen die het gevolg zijn van te korten aan stoffen die tot een slecht werkende hypofyse leiden:
Mogelijke klachten

1. Veranderend gedrag met wisselende stemmingen
2. Aanpassingsstoornissen die zich uiten als lichamelijke klachten,
   uiteenlopend van vermoeidheid tot bv hyperventilatie.
3. Emotionele stress, die zich kan uiten in een gebrekkig vermogen zich aan te passen
4. Huwelijkse conflicten en familieruzies,
  vaak door dat de patiënt het gevoel heeft geen aandacht te krijgen.
5. Misbruik van alcohol, drugs of andere middelen, en verandert eet gedrag.
6. Depressie, al dan niet met zelfmoord neigingen

Heel wat lichamelijke en psychische problemen die hun oorsprong vinden in een tekort op lichamelijk gebied die vrij eenvoudig op te lossen zijn met heel gewone middelen en goede behandeling.
Zoals we in de opsomming van dr.Hoek zagen is hyperventilatie een verschijnsel dat bij een slecht werkend hormoonstelsel kan optreden. Hyperventilatie kent de volgende verschijnselen: Duizelingen, Hartkloppingen, Uitstralingspijn in de linker arm, hals en kaken. Een lam gevoel in de spieren, angst gevoelens en het gevoel bewusteloos te raken met als gevolg totale paniek. Hyperventilatie heeft te maken met adem halen. Door stress ademt men als met hardlopen en wekt daarmee energie op die niet gebruikt wordt. Een rondje hartlopen of de trap snel op herstelt vaak het evenwicht.
Postnatale, Postpartum Depressie

Als een jonge moeder alleen thuis is met haar baby kan dat tot enorme ontreddering leiden, en haar het gevoel geeft dat ze zich niet alleen kan redden. Ze probeert bij haar positieve te blijven, terwijl het gevoel van "er moeten zijn" tot grote angst gevoelens kan leiden. De familie zal met goed bedoelde adviezen komen die vaak de zaak alleen maar erger maken, omdat ze er van uit gaan dat het psychische problemen zijn. Wanneer de vrouw dan "door het lint gaat", de verantwoordingen voor haar kind afwijst, op de vlucht slaat, of in het ergste geval zich zelf of haar kindje iets aandoet krijgt ze de hele maatschappij over zich heen en wordt als psychisch gestoord bestempeld
En, ze wordt dan ook als zodanig behandeld, zonder dat men naar de lichamelijke oorsprong van de problemen kijkt.
Kunt U zich een beetje voorstellen hoe zo'n door iedereen onbegrepen vrouw zich voelt?
Hoe lang kan zo'n postnatale, postpartum depressie duren, zult u zich wellicht afvragen. Veel vrouwen blijken, onbehandeld, gedurende lange jaren psychische onevenwichtigheden te ervaren die hun oorsprong in een postnatale depressie vindt. Een patroon van verstoringen, die duurt tot 20 jaar na de laatste bevallingen is geen uitzondering. Een patroon van verstoringen, die duurt tot de menopauze is geen uitzondering.

Meer dan 30 jaar adviseer ik vrouwen om tijdens de zwangerschap tarwekiemolie te gebruiken.
Van deze vrouwen heeft er niet één een postnatale (postpartum) depressie gehad.

Menopauze

De overgang is voor veel vrouwen een nare periode.
Het beroerdste is dat je door een periode heen moet die gewoon bij je vrouw zijn hoort.
Er zijn drie belangrijke overgangen in een vrouwenleven (ook mannen hoor).
De pubertijd, dan ga je van meisje naar vrouw.
Het moeder worden, wat weer een enorme verandering geeft, ook hormonaal.
En dan als laatste de overgang naar, wat ze bij de natuurvolkeren noemen, de oude wijze vrouw.
In de overgang zet de vrouw haar leven op een rijtje en verminderend haar behoefte om te zorgen.
Helaas kunnen er in de periode dat je eierstokken wat minder hormonen aanmaken en de bijnieren nog niet klaar zijn een en ander te harmoniseren vervelende verschijnselen voordoen.
Angst en twijfel kunnen een vrouw in de overgang, menopauze, makkelijk ten deel vallen.
Maar, het is een periode die voorbij gaat, het hoort bij het leven.
Het is dus iets van zelf sprekends waar je beter met mee, dan tegen kan werken.
Tegenwerken betekend bv-hormonen nemen die het lichaam zelf wat minder aanmaakt.
Dit hordt nu eenmaal bij het proces.
In mijn praktijk raad ik vrouwen aan om Hypo Tarwekiemolie capsules te gebruiken om het hormoonstelsel optimaal van voeding te voorzien.
Hierdoor kan het hele proces zo vlot mogelijk verlopen.
Tegen depressies, en soms ook vervelende spierpijnen heb ik een scala van kruiden tot mijn beschikking. Onze Meno kruiden worden door veel vrouwen gebruikt.
Met magnetiseren is het mogelijk de scherpe kantjes van alle ellende af te vlakken.
In gesprekken tijdens de behandeling probeer ik vrouwen te helpen om wat dichter bij zichzelf te komen.
En weer van het leven te genieten.


Oorzaken ?

In de jaren als therapeut heb ik vrouwen met allerlei klachten, die hun oorsprong in een slecht werkend hormoonstelsel hebben, kunnen helpen.
Pms, Burn-out, postnatale depressies, tot problemen met hyperventilatie en de meest nare angsten en fobieën. Ik heb een aantal middelen kunnen ontwikkelen die een goede bijdrage leveren aan de bestrijding van deze klachten. Het hormoonstelsel kan met de aanvulling van de juiste voedingsstoffen weer goed gaan werken, waar door vrouwen weer goed in hun vel gaan zitten.

De oorzaak van de ontregeling ligt in tekorten in ons moderne voedingspatroon. Tarwekiemolie, dat vroeger nog gewoon in brood zat, wordt steeds minder gebruikt. En juist in de goede, 1e persing van deze olie zitten de voedingstoffen die het hormoonstelsel nodig heeft om goed te werken.

Verder is ons leefmilieu de afgelopen periode drastisch gewijzigd.
Na de invoering van de pil, van af 1968, zijn er op grote schaal hormonen gebruikt in de veeteelt en in ons voedsel en water terecht gekomen.
De vervuiling door allerlei chemische stofjes, giffen en straling in ons moderne milieu zijn die zelfde periode begonnen.
Je ziet of ruikt het niet, maar het is er wel.
Milieuvervuiling is er al de oorzaak van dat de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen aantoonbaar afneemt. Zie ook de special over vruchtbaarheidklachten.

Kleding en huisinrichting worden gemaakt van nylon en andere kunststoffen die makkelijk statische elektriciteit opwekken.
Geladenheid beïnvloed de energiesystemen van ons lichaam waardoor het minder goed werkt.
Deze geladenheid zie ik ook steeds vaker bij vrouwen met vruchtbaarheidklachten.

Al deze onnatuurlijke invloeden, waar we dagelijks mee te maken hebben, veroorzaken stress in ons hormoon,- en zenuwstelsel.
Daar komt de dagelijkse stress en prestatiedruk van onze consumptie maatschappij nog bij.
Het kost ons lichaam energie om zich er tegen te verweren en gaat ten koste van de weerstand.
Melk zorgt voor veel klachten

Eind vijftiger jaren, toen ik mijn dagen nog op de lagere school moest slijten, was er een enorme ‘Melk moet’ campagne op de scholen aan de gang. Ik herinner me nog goed hoe we dagelijks een klein flesje melk te drinken kregen, schoolmelk noemde ze dat. Er was ook een kaart, die na vol geplakt met bonnetjes recht gaf op het een of ander. Daar aan waren de namen gekoppeld van ‘Joris Driepinter en de M-Brigade’. ‘Drie glazen melk per dag’, werd ons voor gehouden, ‘dan wordt je net zo gezond als Joris Driepunter’.

Melk moet niet

Zo jong als ik was had ik een enorme afkeer van melk, zonder dat ik toen kon zeggen waarom. Ook nu ik ouder ben drink ik nooit melk, en ik raad het in de praktijk ook vaak genoeg af om ongezuurde melkproducten te gebruiken. Dat wil dus zeggen dat ik gewone melkproducten afraad, en adviseer om, in beperkte mate, karnemelk, yoghurt en dergelijke te nuttigen. Te vaak zie ik al bij hele jonge kinderen dat de darmflora ernstig verstoord is door het drinken van te veel melk. Ook komt het steeds meer voor dat kinderen allergisch blijken te zijn voor melk. Koemelkallergie kan bij kinderen behoorlijke problemen veroorzaken, van ademhalingsproblemen tot en met extreem wild en druk gedrag

De consumptie van melkproducten wordt steeds vaker in verband gebracht met klachten zoals migraine, huidproblemen, astma, bronchitis, voorhoofdsholteontsteking, chronische verkoudheid, allergieën en artritis.
Melkproducten bevatten lichaamsvreemde eiwitten die eerst door het lichaam moeten worden omgezet naar lichaamseigen eiwitten. Het enzym, lactase, dat nodig is om lactose (melksuiker) af te breken, wordt maar tot ons derde jaar in voldoende mate aangemaakt. Het (gedeeltelijk) ontbreken van het enzym lactase zal bij grote consumptie van melkproducten tot problemen leiden. Melkproducten kunnen een slijmlaag achterlaten op de tere darmslijmvliezen, dat kan een verminderde opname van voedingsstoffen tot gevolg hebben. Zure melkproducten en geiten- en schapenkaas worden beter verteerd en zijn minder slijmvormend.

Melk veroorzaakt botontkalking

Te veel eiwitten veroorzaakt extra verlies van kalk via de nieren. De Harvard Medical School in Amerika heeft twaalf jaar lang de melk consumptie van 121 duizend verpleegsters tussen de 39 en 54 jaar bijgehouden. De vrouwen die twee glazen melk of meer dronken liepen 45% meer kans op een gebroken heup in vergelijking met vrouwen die één glas of minder dronken. Amerikaanse onderzoekers stellen dat één glas halfvolle melk net zo slecht voor de gezondheid is als de consumptie van twee speklapjes. Melk is n.l. een belangrijke leverancier van dierlijk, en dus slecht vet. Bovendien bevat melk kleine hoeveelheden dioxinen en PCB's.

Melk bevat grote hoeveelheden kalk. In Nederland krijgen mensen die gezond eten echter al voldoende kalk binnen. De Nederlandse gezondheidsraad heeft daarom eind 1998 geadviseerd geen extra calcium suppletie te gebruiken als preventie tegen botontkalking (dus ook geen Ca+ melk). De raad legt meer de nadruk op vitamine D suppletie die de opname van calcium in het lichaam verbetert. Vandaar onze Levertraan capsules. Calcium suppletie om botontkalking tegen te gaan moet je alleen toepassen in combinatie met magnesium. Als je botontkalking wilt tegen gaan zorg dan dat de calcium / magnesium suppletie verhouding ongeveer 2 / 1 is. Gebruik een magnesium dat gebonden is aan een aminozuur anders wordt het niet goed in je lichaam opgenomen. Gebruik wat extra vitamine D om de absorptie van calcium te verbeteren (er zit vaak al voldoende vitamine D in een goede multi-vitamine).

Het einde van Joris Driepinter

Waarom drinken we dan in godsnaam zoveel melk in Nederland? Is Joris Driepinter wel gezond?

Begin jaren dertig was er een enorm melkoverschot en er was een crisis, vooral op het platteland ging het slecht. De boeren moesten aan het werk gehouden worden. Daarom werd in 1934 het Zuivelbureau opgericht met als taak Nederland aan de melk te brengen. In de dertiger jaren was de voeding in Nederland zo schraal dat kinderen die melk dronken dikker en langer werden dan kinderen die dat niet deden; in de 50er jaren was er geen verschil meer. De reden dat wij melk drinken is niet om onze gezondheid te verbeteren maar om de economie te verbeteren.
Het Zuivelbureau richtte zich vooral op de jeugd, compleet met gesubsidieerde schoolmelk, ‘Melk moet’, Joris Driepinter en de M-Brigade. Wat echter niet iedereen weet is dat het Zuivelbureau gefinancierd wordt door de industrie. Dit is een belangenverstrengeling die anno 2000 ondenkbaar zou zijn.

Het is trouwens slecht afgelopen met Joris Driepinter, hij heeft een flink aantal allergieën opgelopen, is hyper actief en zit nu in een rolstoel omdat hij zes keer zijn heup heeft gebroken en dat allemaal door die drie glazen melk per dag.
Vrouwen geïnterviewd over Zitman

Vrouw Vandaag is een weekblad dat schrijft over en voor de gewone vrouw. Geen toestanden over beroemde mensen, geen roddel en achterklap, geen sensatieachtige foto's. Maar een gewoon blad over het wel en wee van gewone mensen.
Interview

In de uitgave van 25-02-1998 stond onder kop 'Gezond vandaag' twee interviews met vrouwen die bij mij in de praktijk zijn behandeld. Het zijn allebei vrouwen van in de twintig die in het blad vertellen dat ze, voor ze bij mij kwamen, ernstige psychische problemen hadden. Beide vrouwen staan met hun volledige namen in Vrouw Vandaag en vertellen hoe ze zich voelden in de tijd voor de behandeling.

Jolanda werd door haar huisarts naar een psycholoog gestuurd en kreeg medicijnen toegediend, wegens depressieve gevoelens. 'Door die medicijnen veranderde ik in een soort zombie', stelt Jolanda in het interview. 'Volgens mij moest de oorzaak eerder in de hormonen gezocht worden, want zo rond mijn menstruatie had ik er namelijk vooral veel last van'. Maar, zoals het vaker gaat, begon de psycholoog in haar verleden te spitten, zonder resultaat.

Sandra, moeder van twee kinderen, werd somber na de geboorte van haar tweede kind. Na driekwart jaar was ze echter zo ver heen dat ze zelf het Riagg belde en zei 'kom me maar halen'. Ook Sandra kreeg medicijnen, die haar depressieve gevoelens verdreven, maar verder er voor zorgde dat ze helemaal niets meer voelden. Ook de gesprekken die ze bij het Riagg voerde hielpen niets en ze was zeer ongelukkig met haar situatie. Hoewel beide vrouwen dus hulp hebben gezocht, en ook zijn behandeld, was het resultaat negatief.

Bij Zitman opgeknapt

In het blad Vrouw Vandaag vertellen Jolanda en Sandra dat ze bij mij onder behandeling zijn geweest, met prima resultaten! Jolanda, die voor zichzelf al dacht dat haar problemen uit haar hormoonstelsel voortkwamen, werd hierin door mij bevestigd. Ze kreeg van mij de speciale Hypo Tarwekiemoil en nog een speciale Vitamine-B complex. Doordat ik haar als magnetiseur behandelde voelde ze zich na één behandeling al wat beter. Nu woont Jolanda in Heerenveen met een hele lieve vriend en is in verwachting van haar eerste kind.

Sandra las in deze krant mijn column over de gevolgen van een depressie van uit het hormoonstelsel. 'Dat gaat over mij' schoot haar door het hoofd bij het lezen en toen ze mij belde had ik gelukkig een gaatje in mijn agenda, zodat ze snel kon komen. Ook Sandra verteld in het Interview dat het door de behandeling van mij steeds beter met haar ging. Nu gaat het weer prima met haar, en ik weet dat ze grote toekomst plannen heeft, waarover ik zeker nog eens zal schrijven, als het allemaal zo ver is.

Ik kan het niet laten om beiden, Jolanda en Sandra, te bedanken dat ze hun verhaal hebben willen vertellen. Goed voor jullie zelf, en voor andere vrouwen met de zelfde problemen. Hopelijk leidt het er toe dat er in het reguliere behandel circuit eens wordt nagedacht over de behandeling van mensen met psychische problemen. Ik ben er van overtuigd, en heb dit bewezen in de succesvolle behandeling van zo veel vrouwen, dat het overgrote deel van die zogenaamde psychische problemen hun oorsprong vinden in het hormoonstelsel.

We moeten niet vergeten dat ons hormoonstelsel en ons zenuwstelsel twee stuursystemen zijn die praktisch alles in ons lichaam regelen, en nauw verbonden zijn met de emoties. Door stress uit onze omgeving moeten deze twee stelsels heel hard werken. Nu wordt stress niet alleen veroorzaakt door problemen maar ook door de grotere inspanningen die de steeds maar opjagende maatschappij van ons verwacht. Ook het milieu, pilgebruik en onze voeding, die steeds 'schraler' wordt, hebben zo hun invloed. Op een gegeven moment zien we dat onze regelsystemen zo hard moeten werken dat ze het niet meer aan kunnen.

En dit is een lichamelijk probleem, met als gevolg allerlei psychische problemen. Het begint vaak met wisselende stemmingen en vermoeidheid, maar ook depressieve gevoelens en bijvoorbeeld hyperventileren behoort tot de mogelijkheden.

Samenwerking

Allerlei lichamelijke klachten en zelfs zelfmoord gedachten behoren tot de psychische gevolgen van een van oorsprong lichamelijk probleem. Wanneer er niets gebeurd kunnen de patiënten zeer lang met hun klachten rondlopen. Helaas wordt via het reguliere circuit, (artsen, riagg enz.) nog steeds heel veel antidepressiva voorgeschreven. Wanneer ik dan stel dat een en ander uit het hormoonstelsel voortkomt wordt ik door sommige artsen uitgelachen.

'Die Zitman praat maar wat' stelde een huisarts onlangs tegenover een patiënte van mij. 'Maar als U denkt dat het de hormonen zijn, zal ik U de pil wel voorschrijven'. Nu is het juist de pil die het hormoonstelsel nog meer uit balans kan halen, bij deze patiënte die ook al allerlei andere medicijnen moest gebruiken. Hoewel de vrouw alles wel wou slikken om op te knappen moest ze juist met alles stoppen, en zeker met die verslavende 'rustgevende' medicijnen, die in werkelijkheid verbetering in de weg staan. De arts had dus duidelijk geen enkel besef wat hij deze vrouw aandeed.

Hoewel ik al verschillende malen over de behandeling van overspannen mensen geschreven heb, komt het maar heel weinig voor dat artsen hiervoor genoeg interesse hebben om hier met mij over te praten. Dit, ondanks dat mijn ideeën wel onderschreven worden door een psychiater, die op dit gebied gepromoveerd is, en mij verzekerde dat ook hij patiënten op deze manier behandeld. Want laat ik duidelijk zijn, het moet nooit zo zijn dat alternatieve genezers zoals ik, de reguliere artsen afwijzen. Samenwerking, daar gaat het om.


Beste meneer Zitman,

In juni kreeg ik allemaal rare pijnen in mijn lijf. Tintelingen in mijn kaak en hoofd, in mijn linkerarm en vingers. Ik kreeg oxasepam van de huisarts en toen dat niks hielp kreeg ik antidepressiva. Ik kreeg zelf meer en meer het idee dat het iets met hormonen te maken moest hebben. Vorige maand zag ik het niet meer zitten. De gesprekken met de psycholoog hielpen niks en de angst en paniekaanvallen overvielen me. Waarom kon ik niet leuk lachen, blij zijn met mijn gezin?

Totdat ik bij u vitamine B en Hypo Tarwekiemolie capsules bestelde. En raad eens wat! Nu een maand later gaat het veel beter met me. Zelfs in die dagen die normaal zo moeizaam verliepen. Ik mail u omdat ik u echt heel erg dankbaar ben. Ik zie het leven weer zitten!! Heel erg bedankt, ..
Advies van Jac Zitman

Standaard bij alle hormoonklachten worden
Hypo Tarwekiemoil capsules geadviseerd.
Ook Vit B Complex is aan te raden
De Ontspanningskruiden helpen lichaam en geest tot rust te brengen.
Menokruiden doen dit zelfde voor vrouwen met overgangsklachten.
Een kruidenmiddel met een hele brede werking is Maja's Kruidenpoeder en Maja's Kruidenthee.
Helpt het lichaam schoon en in ballans brengen, voor mannen en vrouwen
Vrouwenkruiden helpen het vrouwenlichaam in balans te brengen.
Visolie capsules en Levertraan capsules Voor de botten, de longen en een verbeterde weerstand.
Deze en andere middelen zijn ook te bestellen via onze web winkel


HYPO TARWEKIEMOIL CAPSULES

inhoud: 500 stuks tarwekiemolie capsules in bus verpakt

€ 35,00 Toevoegen

HYPO TARWEKIEMOIL

inhoud 300cc tarwekiemolie

€ 30,00 Toevoegen

MAJA´S KRUIDENTHEE ®

inhoud: 100 gram gemengde kruiden

€ 9,00 Toevoegen

MAJA´S KRUIDENPOEDER capsules ®

inhoud: 165 stuks capsules gevuld met Maja's Kruidenpoeder

€ 30,00 Toevoegen

MENOKRUIDEN

inhoud: 100 gram gemengde kruiden

€ 7,00 Toevoegen

ONTSPANNINGS KRUIDEN

inhoud: 100 gram gemengde kruiden

€ 7,00 Toevoegen

VROUWENKRUIDEN

inhoud: 100 gram gemengde kruiden

€ 7,00 Toevoegen

VISOLIE CAPSULES 1000 mg

inhoud: 125 stuks capsules in bus verpakt 1000 mg

€ 30,00 Toevoegen

MAJA´S KRUIDENPOEDER ®150

inhoud: 150 gram gemengde en gemalen kruiden

€ 17,00 Toevoegen
Uw bestelling afrekenen


of bezoek de webwinkel
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu