Magnetiseren 1 - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Magnetiseren 1

De eerste columns die ik voor de krant schreef.
Een serie van 4 over Magnetiseren.
Over de verschillende aspecten van het magnetiseren.
Ook komt de geschiedenis en de verschillende behandel methode aan de orde


Magnetiseren 1

Waarschijnlijk is handoplegging of strijken de oudste geneeswijze, nu noemen we het ook wel magnetiseren. Paranormale geneeswijze of nog mooier PRANA-therapie. De paranormale geneeswijze wordt gerekend tot de zogenoemde alternatieve geneeswijze. Onder alternatieve geneeswijze verstaat men al die vormen van diagnostiek en therapie, die niet aan de medische faculteiten en officieel erkende paramedische opleidingen worden gedoceerd. Het aantal alternatieve geneeswijze is groot. Bij de magnetiseurs kunnen we zien dat iedere beoefenaar zijn eigen manier van werken heeft ontwikkeld. In Nederland vinden jaarlijks miljoenen behandelingen plaats. Van de zeven patiënt lichamelijke of psychische klachten heeft. Het doet er ook nauwelijks toe hoe oud de patiënt is. In 1981 heeft de psycholoog Hans Atteveldt een onderzoek gedaan naar de effecten van magnetiseren. Hij promoveerde Hans Atteveldt: Voordat ik aan het onderzoek begon, dacht ik altijd dat mensen die naar een magnetiseur gingen, heel vage klachten hadden. Dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Ik heb gemerkt, dat de mensen werkelijk met alle mogelijke en ook ernstige aandoeningen bij een magnetiseur terecht komen. Het onderzoek uit 1981 heeft duidelijk laten zien dat magnetiseren bij patiënten met alle mogelijke aandoeningen en klachten effectief kan zijn. Dit laatste wil natuurlijk niet zeggen dat ook elke patiënt genezen kan worden.

Uit het onderzoek van Atteveldt is het volgende gebleken: Van de patiënten geeft 63% aan, zeer verbeterd te zijn, 18% verklaard zich tamelijk verbeterd en 10% enigszins verbeterd 50% van de patiënten hadden pijnklachten, 50% psychische klachten. Er worden in Nederland meer dan 2 miljoen behandelingen per jaar gegeven.

Voor patiënten die niet volledig genezen, kunnen worden, kan een goede magnetiseur nog heel wat betekenen. Zowel op lichamelijk als geestelijke gebied hebben velen hier heel veel baat bij. Het is dan zaak om hoed uit te zoeken hoe lang de tussenpozen tussen de behandeling kan zijn. Het is een wijdverbreide misvatting, dat je in magnetiseren moet geloven om er profijt van te ondervinden. Het is een raadsel hoe dit misverstand in de wereld is gekomen. Misschien komt het voor uit de gedachte, dat iets wat je niet kunt waarnemen en verklaren op suggestie moet berusten, maar niets is minder waar. Uit de behandelingsresultaten bij zeer jonge kinderen en dieren, is onomstotelijk komen vast te staan dat suggestie geen rol speelt. Veel patiënten hebben lichamelijke en geestelijke sensaties tijdens of na een behandeling van een magnetiseur. Er zijn mensen die een lichamelijke warmte gevoel hebben. Zij voelen dan de warmte uitstralende handen van de genezer. Ook pijnvermindering en pijnvermeerdering komen voor. Hoe de patiënt ook reageert, ook al voelt hij niets, heeft geen verband met de te verwachten resultaten van de behandeling. Zoals ik al eerder stelde heeft iedere magnetiseur zijn eigen werkwijze ontwikkeld. Ik werk alleen op afspraak en behandel iedereen individueel. De behandeling kan worden ondersteund met kruiden en andere middelen die ik over het algemeen zelf samen stel. Als eis stel ik, dat men met zijn klachten eerst naar de huisarts is geweest. Mijn behandeling mag nooit worden gezien als vervanging van de reguliere behandelingsmethode. Het veranderen of afbouwen van medicijnen moet altijd met de behandelende arts worden overlegt.

Een half jaar na de eigenlijke periode van behandeling, vond Atteveldt dat het aantal patiënten dat bij de behandeling baat had gevonden, naar verhouding even groot was als direct na het beëindigen van de behandeling (ongeveer 90%). De patiënten verklaren na een half jaar: 51% zeer verbeterd, 28% tamelijk verbeterd, 10% enigszins verbeterd.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu