Meditatie 1 - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Meditatie 1

De Columns > Meditatie
Vijf columns met het onderwerp Meditatie


Meditatie 1


Meditatie is geen Indiase methode, het is geen techniek. U kunt het niet leren, het is een groeiproces: een groei van Uw totaliteit, voorkomend uit de totaliteit van het bestaan. Meditatie is niet iets dat aan ons, zoals we zijn, kan worden toegevoegd. Het kan niet worden toegevoegd, het kan ons alleen overkomen door een diepe transformatie, een totale verandering. Het is als een ontluikende bloem, iets dat groeit. En groei komt altijd voort uit het geheel, het is niet een toevoeging. Het kan evenmin als liefde aan ons toegevoegd worden, maar het groeit uit ons uit onze totaliteit als mens. Meditatie overkomt ons en is iets waar men naar toe moet groeien.

Stilte wordt gewoonlijk opgevat als iets negatiefs, iets leegs, een afwezigheid van geluid. Dit misverstand is algemeen verbreid omdat heel weinig mensen ooit stilte ervaren hebben. Alles wat de meeste aan zogenaamde stilte ervaren hebben of naar verlangen is afwezigheid van geluid. Maar stilte is een totaal ander verschijnsel. Het is uiterst positief! Het is niet iets denkbeeldig, het is een realiteit. Een realiteit die in ons zelf verborgen ligt. Deze stilte is uiterst positief en boordevol levensenergie, kracht en licht. Het heeft een geur waar U geen weet van heeft en een licht dat alleen zichtbaar is voor het innerlijk oog. Uw innerlijke wereld heeft haar eigen smaak, haar eigen geur, haar eigen licht. Het is er volkomen stilte, terwijl de geluiden van de wereld gewoon door kunnen gaan. Gedachten komen en gaan, gevoelens komen en gaan, maar de stilte wordt daardoor niet aangetast. Wat U ook meemaakt, of meegemaakt hebt in het verleden, deze stilte die Uw kern is, wordt er niet door veranderd. De waarheid is, dat Uw werkelijke natuur, Uw werkelijke wezen deze stilte is. U bent de stilte. Ik weet wel, U zult zeggen: "zo ervaar ik het niet. Ik wordt heen en weer geslingerd tussen gedachten, gevoelens, emoties en wat al niet meer". Maar ik zeg U: door meditatie zult U weer Uzelf worden, en de stilte, de rust, Uzelf hervinden.

Meditatie maakt gevoeliger en geeft het besef dat men op aarde thuishoort. We zijn onlosmakelijk met het bestaan verbonden, we zijn er deel van. Meditatie maakt ons zo gevoelig, dat zelfs het kleinste plantje op deze aarde heel belangrijk wordt. Het wordt zonneklaar dat dit kleinste plantje even belangrijk is als de grootste ster. Dit kleine plantje is uniek, onvervangbaar, en het heeft een eigen individualiteit. De gevoeligheid die Meditatie U geeft zal vele nieuwe vriendschappen brengen. Vriendschap met de natuur, met de bomen, de dieren, lucht en sterren. Het leven wordt rijker naarmate liefde en vriendelijkheid door Meditatie groeien.

Wanneer men mediteert komt men vroeg of laat liefde tegen, een geweldige liefde, een liefde die men nog nooit heeft ervaren! Er gaat een nieuwe deur open, er ontstaat een nieuwe kwaliteit in het leven, Liefde. Niet dat de liefde voor de mensen om U heen verdwijnt. Maar U zult zien dat dit een beperkte liefde is, een liefde met voorwaarden. De liefde die men met meditatie tegenkomt is een geweldige liefde, zonder voorwaarden. Dan is het geen kortstondige opwelling, maar een eeuwige, en onvoorwaardelijke liefde. Ze heeft niets met de omgeving te maken, men is zelf deze liefde geworden. Een liefde van een grootheid, een sfeer die mensen als Jezus en Boeddha omgaf. De liefde, waarvan Jezus zei, dat dit God is.

Boeddha heeft mededogen omschreven als" liefde plus meditatie". Wanneer liefde niet alleen een verlangen is naar de ander, niet alleen maar een behoefde is, maar iets wat men wil delen, zonder aanzien des persoon, dan wordt liefde mededogen. Mededogen is de hoogste vorm van liefde die er is. Mededogen staat los van het denken, is onvoorwaardelijk. Mededogen is liefde plus een bevrijde geest. Seks is dierlijk, is lichamelijk. Liefde is menselijk, is psychisch. Mededogen is Goddelijk, is spiritueel.

Meditatie heeft alleenzijn in zich, het is de vreugde van het hebben van eigen ruimte. Alleen zijn is positief. Niet het alleen zijn wat eenzaamheid in zich heeft, dat is negatief, we zijn dan zielig. Maar het zijn zonder dat men afhankelijk is van, wat voor situatie dan ook, zonder dat er voorwaarden geschapen hoeven te worden. Het zijn waarvan we kunnen zeggen: "Ik ben helemaal mezelf". Dit mezelf zijn kan er altijd zijn, omdat het van ons zelf is, we zijn het zelf. In ziekte en gezondheid, in jeugd en ouderdom, we kunnen altijd ons zelf zijn, zonder dat er ook maar iets kan zijn wat ons verstoort. Meditatie is niets anders dan een hulpmiddel om ons bewust te maken van ons ware zelf, dat we in wezen altijd zijn geweest en dat onbeschadigd is van welke ervaring dan ook. Ons ware zelf dat we door meditatie weer ontdekken.

Mediteren wil niet zeggen overdenken. Mediteren is niet moeilijk, we kunnen het overal "doen" onder alle omstandigheden, tijdens alle werkzaamheden. Mediteren betekent bewust zijn van alles wat we doen, wat we denken, wat we voelen, al onze reacties. Mediteren is beseffen, constant, dat wat er ook gebeurd, wat er ook in onze geest opkomt, dat we zelf daar altijd de waarnemer van zijn. En dan is het goed te realiseren, dat we nooit dat wat we waarnemen kunnen zijn, maar alleen de waarnemer 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu