Magnetiseren 4 - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Magnetiseren 4

De eerste columns die ik voor de krant schreef.
Een serie van 4 over Magnetiseren.
Over de verschillende aspecten van het magnetiseren.
Ook komt de geschiedenis en de verschillende behandel methode aan de orde


Magnetiseren 4


Als wij ergens pijn voelen, leggen wij een hand op de pijnlijke plek, zoals een moeder dat doet wanneer haar kind ergens pijn heeft. De wens een ander op deze manier te helpen, is een verlangen dat uit het hart komt en de handen voeren het uit. Dit tijdloze gebaar is zo oud als de mensheid. Zo oud, zo nodig, en zo natuurlijk als aaien, strelen, omarmen en omhelzen.

Het bewijs dat het een gebaar van genezing is, vinden we op de Egyptische graftomben en tempels van duizenden jaren geleden, bij de oude genezing praktijken van de Kahuna's in Polynesie, de Aboriginals in Australië en de indiaanse volken in Amerika, alsook in de bijbel. In teksten in het Sanskriet, Chinees en Armeens was handoplegging de voornaamste handeling bij alle vormen van genezing. Heel vaak vond zij plaats in combinatie met het gebruik van kruiden, medicijnen, drankjes en zalven, zoals dat ook in mijn praktijk gebeurd.

Wij kennen allemaal de geruststelling warmte of troost als we door een ander worden aangeraakt. We kennen ook de vijandige of afwijzende aanraking. De genezende aanraking behelst dus meer dan louter het gebaar. Er wordt iets overgebracht van de ene persoon op de andere; iets wat meer is dan goede bedoelingen.

De helende aanraking draagt positieve energieën over die kunnen genezen en dat ook doen. De uitwerking van dergelijke energieën is niet alleen het genezen van het lichaam, maar ook van de geest en de emoties.

Paranormaal genezen, magnetiseren, handoplegging is het overbrengen van genezende energie van de bron van alle energie naar die gene die hulp nodig heeft. Het kanaal van deze energie, een deftige term hiervoor is mentale concentratie. Tijd en ruimte zijn dan geen beperking. Patiënten van mij, b.v. uit Amerika, hebben dat tot hun genoegen aan de lijve kunnen ondervinden.

G.A. Watkins, parapsychologisch onderzoeker onderzocht het vermogen van paranormaal begaafden, hoofdzakelijk magnetiseurs om in narcose gebrachte muizen sneller te laten ontwaken door mentale concentratie. De resultaten geven een opvallend verschil te zien. De behandelde muizen hadden gemiddeld 13% minder tijd nodig om weer bij te komen dan de dieren van de controle groep.

Een paranormaal genezer is dus een kanaal tussen de bron van alle Energie en de patiënt die energie nodig heeft. Het is de bron van kosmische energie die voor velen van Goddelijke oorsprong is. Voor een ander weer de bron van alle energie uit de kosmos, waar alles en iedereen uit voorkomt.

Vanuit verschillende geloofsovertuigingen en filosofieën wordt hier heel verschillend over gedacht. Het is uit onderzoek gebleken dat de filosofie die de genezer er op na houdt geen of nauwelijks invloed heeft op de resultaten van zijn genezingen. Toch kunnen aanhangers van de diverse denk of geloofsrichtingen, heftige discussies voeren om aan te tonen of één en ander goed, dan wel afgewezen dient te worden.

De kerk heeft in het verleden haar macht enorm misbruikt om anders denkenden tot zwijgen te brengen. Gelukkig dragen in deze tijd vele priesters en dominees de paranormale genezers een warm hart toe, en is er sprake van wederzijds respect.

In de tijd van Pythagoros (6e eeuw v. C.) was magnetiseren een integrerend onderdeel van de heelkundige praktijk, samen met vele anderen vormen van "alternatieve geneeskunde" Er waren gemeenschappen waar genezers speciale opleidingen konden volgen .

De Essenen waren een typisch voorbeeld van een dergelijke groep. Deze in de woestijn woonachtige broederschap leefde aan de kusten van de Dode zee in Palestina en aan het Mareotis-meer in Egypte. Zij leidden een leven dat in overeenstemming was met de kosmos en de natuur, dichtbij wat zij hun "aardse moeder" noemden.

De vaardigheid van de Esseense genezers was bekend in Azië en het Midden-Oosten. De Grieken noemde hen de Therapeutae van wegen de kwaliteit van hun hulpverlening en patiëntenzorg.

Uit deze achtergrond kwamen de profeet Elija, Johannes de Doper en Jezus van Nazareth voort. Jezus verzekerde zijn volgelingen eens dat er genezers na hem zouden komen die "nog grotere werken" zouden verrichten dan hij. Ondanks deze uitspraak werd, naar mate de kerk meer geïnstitutionaliseerd werd, die wijdverbreide praktijk van het hand opleggen steeds meer beperkt tot degenen die tot priester gewijd waren. Leken die over de gave van genezing beschikten werden met harde hand tot stoppen gedwongen.

Paranormaal begaafden kregen de naam Witches (heksen) van de stam wit, dat "wijs persoon" betekend. Alles werd er aangedaan om hen in een kwaad daglicht te zetten, en uiteindelijk te vermoorden. Alleen al in Engeland werden in de loop van twee eeuwen ongeveer 300.000 helderzienden en genezers door, eerst de Inquisitie en later de Protestantse Kerk, veroordeeld en gedood.

Ook in Nederland werden de liefdevolle en wijze genezers generaties lang vervolgd en ter dood gebracht. Wat zorgde tot een snelle daling van het aantal mensen dat kon zorgen voor hen die niet gezond waren. En dat alles uit oogpunt van macht en verdwaasdheid.

Fritjof Capra heeft prachtige boeken geschreven over zijn onderzoek naar de overeenkomsten tussen de moderne fysica en de mystiek. Hij stelt dat het belangrijkste kenmerk van alle grote wereldbeschouwingen is het bewustzijn van de eenheid en onderlinge verbondenheid van alle dingen en gebeurtenissen. De fysica is met de qantummechanica tot dezelfde slotsom gekomen. Alles in onze wereld is uiteindelijk energie en alle energieën hebben dezelfde oorsprong. Niets om een strijd op leven en dood voor te voeren, maar eerder een aansporing om tot harmonie te komen.

Ik vind het altijd moeilijk om een beschrijving te geven van de bron, de kracht, het Licht van waar uit ik werk. Het is eigelijk niet te beschrijven omdat er geen beeld van te maken is.

Je kan het Kosmische energie noemen, niet af te bakenen door ruimte en tijd, wat heel abstract is. Je kan het God noemen, moor ook die naam heeft voor zoveel mensen weer een andere betekenis, en roept zoveel verschillende associaties op dat het onduidelijk blijft. Daarom noem ik het maar zoals ik het beleef, Liefde.

En eindig ik met de woorden van Phil Bosmans:

Wie leeft in liefde,
gelovige of ongelovige
leeft bewust of onbewust
in het magnetisch veld
van een god, die Liefde is 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu