Magnetiseren 3 - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Magnetiseren 3

De eerste columns die ik voor de krant schreef.
Een serie van 4 over Magnetiseren.
Over de verschillende aspecten van het magnetiseren.
Ook komt de geschiedenis en de verschillende behandel methode aan de orde


Magnetiseren 3

In onze tijd is er een duidelijk verschil tussen de behandelingswijze van de paranormale genezer ofwel de magnetiseur, en die van de gebedsgenezer. Hoewel dit verschil duidelijk is wordt dat niet altijd als zodanig onderscheiden. In de werkwijze van bv Jomanda is het niet duidelijk hoe het één en ander in elkaar zit. Ik zal proberen het onderscheid wat duidelijker te maken. Bij de paranormale geneeskunst gaan we uit van de paranormale begaafdheid van de magnetiseur. Zelf zie ik dit als een algemeen menselijke eigenschap die bij ieder mens aanwezig is. Bij mij is dit talent sterker aanwezig dan bij de meeste mensen, zodat ik het kon ontwikkelen en gebruiken. Leren kan men het niet, je bent ermee geboren en kan het gewoon, het is een eigenschap. Voor zover het van mij afhangt is het een zaak van éénvoud, gewoon zijn. Het heeft voor mij te maken met die ontvankelijkheid waarmee een kind de wereld beziet. Bij de gebedsgenezer ligt het accent op God en niet op de genezer, het is God die geneest. Vrijwel alle culturen en Wereld godsdiensten kennen een vorm van genezing door gebed. De oude Egyptenaren vereerden Imhotep de halfgod, die zorgde voor het genezen van ziekten. De Grieken bouwden "incubatie tempels" waarin zieken een nacht vertoefde in de hoop dat de Goden hen zouden genezen. Ook uit de Indische cultuur worden wonderlijke genezingen vermeld als gevolg van concentratie op Boeddha of Krishna. Er zijn kerkhistorici, die opmerkten dat het Christendom zich in de eerste eeuwen na Christus vooral uitbreidde door het grote aantal genezingen dat werd verricht. In de 17e eeuw waren het de quakers en een eeuw later de Methodisten die gebedsgenezing propageerden Bernadette Saubirons kreeg in 1858 een visioen waarin de Heilige Maagd Maria haar een bron aanwees. Dit gebeurde in Lourdes en was een sterke impuls voor de gebedsgenezing in Rooms-katholieke kringen. In Nederland is het de Pinkstergemeente die regelmatig een dienst der genezing houden, en Johan Maasbach de Haagse Evangelist. Verder kennen we de gebedsgenezing hoofdzakelijk van grote tv kerkdiensten uit Amerika. Een dominee bouw dan een enorm geladen sfeer op, van hoop en geloof, ondersteuning en gebed. Hij roept zijn toehoorders toe, God in zich toe te laten opdat Satan verslagen wordt. Niet hij de prediker zelf is de genezer, maar Jezus uit wiens naam hij geneest. Wie dergelijke diensten gezien heeft, zal het opgevallen zijn dat verschillende mensen als in trance reageren, vaak al voor ze aangeraakt worden. De patiënten raken in verschillende staten van catalepsie (verstijving in de spieren) van de ledematen, stuiptrekkingen, coma, het spreken met vreemde stemmen enz. De gebedsgenezers noemen het uitdrijven van Satan. Ook wordt wel gesteld dat Jezus, of de Goddelijke wereld (bij Jomanda) bezig is met genezing.

In de psychologie wordt dit hysterie genoemd. Ook in de hypnose zijn het bekende verschijnselen die worden veroorzaak vanuit negatieve hypnose. Dit in tegenstelling tot de positieve hypnose die tegenwoordig ook wel therapeutisch worden gebruikt. In het kort gezegd wordt negatieve hypnose veroorzaakt door activering van het sympathisch zenuwstelsel.

Dit wat betreft de massale gebedsgenezingen, maar het gebeurd ook op kleinere schaal, naar mijn gevoel positiever. Aan het begin van deze eeuw richtten twee Anglicaanse priesters en een huisarts van de Emmanuel-beweging in Amerika een huis in, buiten Boston voor de behandeling van zwervers en krotbewoners die leden aan Tuberculose. De patiënten werden behandeld met frisse lucht, rust en gebed. Deze therapie bleek zo succesvol, dat de officiële instanties het idee overnamen, echter zonder gebed. Het bleek dat zonder gebed het resultaat nihil was, zodat men stopte met dit officiële plan. Het religieuze experiment bleef bestaan met dezelfde duidelijke verbeteringen.

De gebedsgenezing kent gelukkig genezingen, helaas zijn de percentages aanzienlijk lager dan bij de magnetiseurs... Wellicht komt dat omdat je in gebedsgenezing wel moet geloven, je geloof komt op de eerste plaats, je kan je er zelfs voor afsluiten door twijfel. Bij magnetiseurs is onomstotelijk vast komen te staan dat je er niet perse in hoeft te geloven. De behandelingsresultaten voor kleine kinderen en dieren hebben dit bewezen.

Een hele lieve vrome vrouw, een kennis van mij, die gebedsgenezeres binnen de Pinkstergemeente is, vertrouwde mij eens toe dat er niet zo'n groot verschil is tussen ons. "Ik ben gewend te werken binnen de kerk, dat vind ik prettig zo, en jij werkt in je praktijk" zei ze, vanuit de Pinkstergemeente gezien mag ik je dit niet zeggen, maar eigenlijk ben ik ook een beetje magnetiseur, en jij een beetje gebedsgenezer". Een prachtige vrouw met wie ik direct "klikte" toen ik haar ontmoette. We wisten meteen dat we hetzelfde talent hebben, en ieder werkt ermee op zijn manier, vanuit zijn eigen hart. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu