Tarwekiemolie - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Tarwekiemolie

De Columns > Geneeskrachtige middelen
Hypo Tarwekiemoil is een van de belangrijkste ontdekkingen uit mijn
30 jarige praktijkervaring.

Voor iedereen elke dag!
een natuurlijke olie
een supermiddel

Jac Zitman

Het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 60 biljoen cellen. In elke cel afzonderlijk spelen zich voortdurend zeer gecompliceerde stofwisseling processen af, die onontbeerlijk zijn voor de instandhouding van ons lichaam, in het bijzonder voor de energiewinning uit voedsel. Om deze talrijke functies op de juiste wijze te kunnen vervullen hebben de cellen vooral voldoende zuurstof nodig, die door het bloed word aangevoerd. Een gering te kort aan zuurstof kan de vitale celfuncties al flink ontregelen. Bij een volledig gebrek aan zuurstof sterven de cellen spoedig af. Dat leidt bij de hartspier (infarct) en de hersenen (beroerte) in sommige gevallen binnen zeer korte tijd tot de dood.

Meer zuurstof

Zuurstof tekort in de cellen is vandaag de dag ook bij gezonde mensen wijd verspreid, onder andere door een frequent gebrek aan beweging in de buitenlucht. In de loop van de jaren heb ik wel gemerkt dat alleen een eerste , koud geperste tarwekiemolie, van een bepaalde kwaliteit de werking heeft waar we het hier over hebben. Vandaar ook dat we deze juist bewerkte olie onder eigen merk zijn gaan uitbrengen. Wat vooral benadrukt moet worden, is dat de vitamine E in de Hypo Tarwekiemoil de behoefte aan zuurstof van de cellen, vooral die van de spiercellen, inclusief de hartspier, duidelijk verminderd. Wanneer dus voldoende van deze olie, los of in de vorm van capsules, wordt ingenomen kunnen de cellen dezelfde hoeveelheid werk verrichten met minder zuurstof, of bij een hoog zuurstof gebruik evenredig meer werk verzetten.

Alleen de celbeschermende functie van de olie zou al reden genoeg moeten zijn om het dagelijks in een voldoende hoeveelheid in te nemen. Vele ziekten en voortijdige ouderdomsverschijnselen kunnen op deze wijze namelijk worden voorkomen of op z'n minst vertraagd. En zelfs wanneer reeds schadelijke effecten in de cellen zijn opgetreden, kunnen die door inname van voldoende olie over een lange periode weer worden verminderd of volledig worden teniet gedaan, het zogenaamde regeneratie effect.

Seksualiteit

Over de gevolgen van een verstoring van het hormoonstelsel schrijf ik regelmatig in deze column. De psychische gevolgen van zo'n verstoring zijn heel erg voor de patiënt, ook al omdat de omgeving en de artsen meestal uitgaan van een psychisch probleem. Vooral vrouwen hebben hier meer en meer last van. Tarwekiemolie wordt dan ook aanbevolen omdat een slecht werkend hormoonstelsel verantwoordelijk is voor vele emotionele stress en stoornissen.

Mijn eerste ervaringen met de Tarwekiemolie werden opgedaan met dierproeven en hadden betrekking op het voortplantingsvermogen van onder andere paarden. Hoewel de resultaten van zulke experimenten vaak slechts in beperkte mate ook op mensen van toepassing zijn, bleek dat in dit geval heel goed te gaan. De vele geboorte kaartjes van aanvankelijk kinderloze echtparen die ik ontvang zijn hier een duidelijk bewijs van.

De olie kan ook een positief effect hebben op oudere mensen, die op grond van hun leeftijd minder seksueel actief zijn geworden. De geslacht klieren functioneren dan niet meer in voldoende mate en kunnen door de Tocoferal in de olie weer worden geactiveerd. Dit laatste geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Tocoferol is een naam die in het medisch jargon wordt gebruikt in de relatie tot de vitamine-E. Tocoferol is samengesteld uit het Griekse woord 'tokos' wat geboorte betekent en 'pherein', Grieks voor drogen. Het woord is ontstaan bij de waarneming dat ratten door gebrek aan Tocoferol onvruchtbaar werden.

Beter presteren

Het lichamelijke en geestelijke prestatie vermogen van de mens hangt in beslissende mate af van de doorbloeding en het verbruik van zuurstof in het lichaam. Tarwekiemolie verbeterd de doorbloeding en zorgt ervoor dat de cellen hun functies bij een geringe behoefte aan zuurstof op correcte wijze kunnen uitoefenen. Het geen tevens inhoudt dat een betere bloed toevoer, bij een geringere behoefte aan zuurstof, het prestatie vermogen evenredig vergroot. In de praktijk is deze veronderstelling door klinisch onderzoek bij topsporters steeds weer bevestigd, door onderzoek naar de vitamine-E die in de olie zit.

Ook de verbeterde zuurstof aanvoer naar de hersenen moet hier met nadruk worden vermeld. Daardoor wordt het geestelijk presentatie vermogen duidelijk vergroot, het geen in het bijzonder geldt voor het geheugen en het concentratie vermogen, de belangrijkste basisvoorwaarden voor elke geestelijke prestatie.

Mentale stoornissen, bijvoorbeeld de veel voorkomende depressieve buien en de wantrouwende geïrriteerdheid kunnen zowel voortkomen uit een slecht werkend hormoonstelsel als door een verminderde zuurstof en bloedtoevoer naar de hersenen. Een mooi middel dus die Tarwekiemolie, want het pakt de problemen op verschillende manieren aan.


HYPO TARWEKIEMOIL CAPSULES

inhoud: 500 stuks tarwekiemolie capsules in bus verpakt

€ 35,00 Toevoegen

HYPO TARWEKIEMOIL

inhoud 300cc tarwekiemolie

€ 30,00 Toevoegen
.

Uw bestelling afrekenen  Klik Hier   of bezoek de webwinkel
, 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu