Toekomst in 2025 - Jac Zitman

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Toekomst in 2025

De Columns > Paranormaal
Toekomst voorspellen doe ik eigenlijk niet
maar soms....

En nu dus weer


Toekomstvoorspelling voor 2025


geschreven: december 2000

Het einde van het jaar brengt journalisten er toe om op te bellen met de vraag of ik nog wat toekomst voorspellingen heb. Nu weet de regelmatige lezer van deze column dat ik geen toekomst voorspellingen voor personen doe. Afgelopen week kreeg ik het verzoek om een voorspelling voor over 25 jaar te doen. En ja, dan gaat er bij mij ook nieuwsgierigheid werken.

Het Aquarius tijdperk is bezig zich te ontwikkelen, wordt wel beweert. Dit tijdperk dat zo'n 2000 jaar duurt is het tijdperk van samen gaan en zal uiteindelijk leiden tot vrede op aarde. 'Niet veel van te merken' zult U zeggen wanneer we kijken naar die vreselijke oorlogen die we het afgelopen jaren beleefden. Miljoenen mensen van huis en haard verdreven en zelfs volkerenmoorden waar Hitler bij in de schaduw komt te staan qua onmenselijkheid. Toch zijn het ook tekenen dat de nieuwe tijd aan het ontstaan is. Want, er zijn nogal wat oude machthebber, dictators en militairen die de macht niet uit handen willen geven. Ten kostte van alles en iedereen houden ze vast aan hun macht. Hier spelen allerlei zaken een rol, vooral economische. Heel vaak worden deze machthebbers door plaatselijke rijken gesteund.

En dat gaat nu snel veranderen doordat er langzaam maar zeker een wereldeconomie ontstaat die een moderne aanpak eist. Deze aanpak zal er voor zorgen dat er over de hele wereld een zeker mate van democratie zal ontstaan. De landen die deel uitmaken van deze economie zullen, alleen hierdoor al, hun moraal kunnen opleggen aan landen waar onstabiliteit heerst. De meeste landen zullen uiteindelijk zich graag schikken naar de moraal die wordt geëist om mee te doen in deze 'wereldeconomie'. Wie niet mee mag doen valt terug naar een niveau van de huidige derde wereld landen. In zo'n land zal de bevolking zich verzetten tegen haar leiders en betere omstandigheden eisen. Zo zal de economie het handvat worden voor het ontstaan van een beter samenleven, een betere wereld.

In een later stadium zal namelijk een nieuwe economie ontstaan, met socialere wetten. Deze nieuwe economie zal uiteindelijk leiden tot het delen van bezit. Bezit zoals wij dan kennen zal dan niet meer bestaan. Er is dan meer gebruiksrecht

Tegelijk met deze 'economische evolutie' zal een geestelijke evolutie bij de mens plaatsvinden. Zien we nu nog hoe, vooral de jeugd, naarstig op zoek is naar een identiteit met een overwaardering voor de persoonlijkheid, de komende tijd zal begrepen worden dat dit niet het hoogste doel is dat de mens zich moet stellen om gelukkig te zijn. Langzaam maar zeker zullen andere, meer spirituele kanten van de mens naar voren komen. Dit zal er voor zorgen dat de mens tot de conclusie komt dat het meest waardevolle niet in het uiterlijk zit. Het grootste geluk vinden we wanneer we thuis zijn in onszelf.

De belangrijkste gebeurtenis die zich op dit moment aan het voltrekken is zal voor een ware revolutie op aarde zorgen. Het materiële krijgen we als mensheid onder de knie en het zal ervoor zorgen dat er voor iedereen meer dan genoeg eten en ruimte is. Daar zal de revolutie zich niet in voltrekken, maar wel in de mens zelf. Voor het eerst in de geschiedenis van de mens zullen we ons gaan beseffen dat het leven niet slechts draait om de soort te laten voortbestaan, maar dat het ook gaat om een spirituele ontwikkeling die tot ons wezen behoort. Deze spirituele ontwikkeling is er altijd geweest en heeft ervoor gezorgd dat onze voorouders hun zwervend bestaan opgaven en hun intuïtie konden gebruiken om planten te kunnen kweken en kuddes te weiden. Ze verklaart waarom we inzichten verwierven om tot industrialisatie te komen. We ontwikkelde, democratische omgangsvormen en zijn in versneld tempo bezig deze te verfijnen. We worden meer en meer geïnspireerd door diepere spirituele gevoelens die ons aanzetten tot vriendschappelijke verhoudingen. We zijn bezig onze technologische wereld te automatiseren en onze concentratie te verleggen naar het grootsere avontuur van de spirituele, de geestelijke groei.

Hier dan de voorspellingen die ik afgelopen week deed.
Het ging om een beeld voor over 25 jaar, het jaar 2025. De trend voor die tijd.

De gewone dagelijkse mode is geïnspireerd door de middeleeuwen, de deftige kledingstijl komt uit de VOC tijd.
Vervoer: Er is dan een ontwikkeling naar een nieuw soort energie bezig.
Werken: de mensen werken over 25 jaar nog steeds veel te hard.
Computer: nieuw soort 3d effect. Je bent niet langer de toeschouwer, maar de ruimte omringt je. Het geheel beïnvloed je geest op een aangename wijze.
Voeding: industriële voedingsindustrie wordt nog omvattender, steeds meer briotechnologische invloeden. Ook een sterke trek naar de biologische producten, dit word serieuzer.
In de medicijnwereld zet de biotechnologie de hele geneesmiddelen wereld op zijn kop. Geneesmiddelen tegen kanker en aids zijn ( over 25 jaar ) gevonden. De huidige apothekers komen in een vreemd daglicht te staan.
Politiek: Er ontstaan 3 economische blokken. Amerika, die invloed gaat verliezen, en meer gaat verschuiven. Europa, en een Aziatisch blok waar ook China deel van uitmaakt. allemaal kapitalisaties en steeds op zoek naar samenwerking, maar ook concurrerend.
Geloof : er is ook over 25 jaar nog strijd tussen religieuze en etnische bevolkingsgroepen overal op de wereld. maar ze krijgen geen echte macht meer. Ook is er meer interesse in spirituele zaken die ieder op zijn of haar wijze invult.
Milieu, de meeste aandacht heeft alles te maken met water. Dat is hier te veel en daar te weinig

Tot zover de voorspellingen voor over 25 jaar. Sommige zaken zijn wellicht nu onbegrijpelijk maar bedenk maar eens hoe het net zo veel jaar geleden was, in 1975.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu